Eva Mesa - Jose Soriano

ESTUDIS DE MERCAT

T'aportem la informació per garantir el desenvolupament dels productes i la seva consolidació al mercat espanyol a través d'accions estratègiques i comercials.

Des de l'àrea d'estudis de mercat ROGER & FRANSTAGE generem l'eina que ens permet escoltar els nostres clients, conèixer què necessiten, què senten, què entenen, analitzar de manera estructurada la seva competència per a facilitar la consolidació i el creixement, de continguts, espais de mercat i/o afinament de producte per garantir la consolidació.

Rigor en el procés de promoció, exactitud en l'assoliment d'objectius. Creació i manteniment d'interlocucions en canals de prestigi. Distinció i elegància en les relacions generant relacions amb propietat i naturalitat. Percepció de solidesa i credibilitat des del primer contacte.

ASSESSORAMENT DE MERCATS

La nostra funció principal és la de l'acompanyament d'una idea o acció i emetre consells amb el suport degut. Un bon assessor ha de tenir experiència i coneixements, evaluar dades i estadístiques. Us podem acompanyar en qualsevol de les vostres decisions de mercat.

VISUALITZACIÓ

Quina marca i logotip ens permetrà transmetre els nostres valors i diferenciar-nos de la competència?
El nostre packaging és una bona targeta de presentació?

PUBLICITAT

Com s'entén el nostre missatge publicitari? Quina arquitectura pot afavorir les sinergies estratègiques entre les marques de la nostra empresa?

PERCEPCIÓ

Com es percep la nostra marca i com hauria de percebre?
Quins valors funcionals i emocionals hem de comunicar?

PRODUCTE

El producte que estem desenvolupant s'adapta a les necessitats i preferències del nostre mercat?, quina de les alternatives ofereix més potencial d'èxit?

SEGMENTS

En quants segments es desglossen els nostres compradors i quin és el nostre segment estratègic? Per què no obtenim les vendes esperades?

CONCLUSIONS

Informes amb una exposició de la informació obtinguda, conduida de manera natural a les línies d'actuació recomanades. És a dir, què fer, com fer-ho i perquè.